Aktuelt

AKTUELT

Ny AFP-ordning


LO og NHO har utredet forslag til ny AFP-ordning.


Les Pensjon for alles uttalelse her

Høring om særaldersgrenser


Regjeringens forslag om å fjerne særaldersgrensene er løftet til Stortinget. Pensjon for alle deltok på høringen i arbeids- og sosialkomiteen.


Se opptak fra høringen her

Bevar særaldersgrensene


Etter brudd i forhandlingene om særaldersgrenser foreslår nå regjeringen å fjerne plikten en har med særaldersgrense til å fratre.


Les Pensjon for alles høringssvar her