Uførhet - en stadig sikrere vei til fattigdom

Ebba Wergeland og Stein Stugu forklarte om uførhet, pensjon, muligheter og umuligheter.

Når vi blir 62 år, kan vi "velge" å gå av med pensjon, men helsa har allerede valgt for mange.


Rundt hver tredje kvinne og hver fjerde mann er allerede helt eller delvis arbeidsuføre. Arbeidslivet sliter ut mange, men for å få en akseptabel pensjon er kravet at alle skal stå lengre i jobb. Dette henger ikke i hop!