Høringer og uttalelser

Høringer og uttalelser

Pensjon for alle støtter streiken i kultursektoren

Høringssvar vedr. forslag til nye reglerfor reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjoner 30. juli 2021

Uttalelse vedr. ny AFP 5. mai 2021

Høring på Stortinget vedr. særaldersgrenser 22. april 2021

Høringssvar vedr. særaldersgrenser 25. september 2020

Uttalelse vedr. uføres alderpensjon 24. september 2021

Høringsvar vedr. alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd 24. september 2019