Pensjonsutvalget for alle

PENSJONSUTVALGET FOR ALLE


Pensjon for alle oppnevner et eget utvalg som et alternativ til det regjeringsoppnevnte pensjonsutvalget.  Utgangspunkt for arbeidet er plattformen til Pensjon for alle, der det blant annet står:


«Pensjon for alle er stiftet for å delta i en langsiktig kamp for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger».


Arbeidet skal være ferdig innen 1. mars 2022


Styret i Pensjon for alle vil også invitere enkeltpersoner til å bidra gjennom en ressursgruppe. Ressursgruppa skal være en støtte for utvalget gjennom å bidra med sine kunnskaper og erfaringer på utvalgte områder.

UTVALGET SKAL


  • Lage en alternativ rapport til det regjeringsoppnevnte utvalget.
  • Bidra til å legge premisser for diskusjonen rundt både det regjeringsoppnevnte utvalgets arbeid og sluttrapport.
  • Stille spørsmål ved grunnlaget for pensjonsreformen og bidra til produksjon av statistikk som gir oss best mulig kunnskap om hvordan pensjonsreformen virker økonomisk, med spesiell vekt på sosial rettferdighet knyttet til kjønn, klasse, helse og folk med kort botid i Norge.
  • Organisere ulike typer møter og bruke andre metoder for å få innspill og holde kontakt med ressursgruppa.
  • Bidra til å presentere eget arbeid på konferanser og møter i regi av Pensjon for alle

MEDLEMMER AV PENSJONSUTVALGET

GUDRUN HØVERSTAD (LEDER)


Leder av NTL NVE, jobber som bibliotekar. Tidligere jobbet 20 år som industriarbeider og telemontør. Gudrun er medlem av landsstyret i NTL og styremedlem i Pensjon for alle. Gudrun var aktiv i Forsvar offentlig pensjon fra 2008 til Pensjon for alle ble opprettet i 2019

BJØRGULF CLAUSSEN


Bjørgulf er pensjonert professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo med lang erfaring som fastlege. Forsket på arbeidsløshet, uførepensjon, sykmelding og sosiale ulikheter i helse.

JORUNN FOLKVORD


Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Oslo med permisjon fra stilling som lærer i grunnskolen. Sitter i styret i Pensjon for alle.

JOHN THOMAS SUHR


Leder av Oslo/Akershus Handel og kontor og medlem av forbundsstyret i Handel og kontor (HK). Har permisjon fra  arbeidet som vaktmester og tidligere tillitsvalgt i Norli, 

EBBA WEGELAND


Arbeidsmedisiner, tidligere overlege i Arbeidstilsynet. Erfaring fra bedriftshelsetjeneste og bedriftsintern attføring. Forsket på sammenhenger mellom arbeidsforhold og ansattes helse, uførhetsrisiko og trygdebehov.

EYSTEIN GARBERG


Leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag. Utdannet telekommunikasjonsmontør, jobbet tidligere i Bravid. Medlem av forbundsstyret til EL og IT og styremedlem i Byggebransjens Uropatrulje. Eystein sitter i styret i Pensjon for alle og har gitt ut pamfletten «Rettferdig pensjon på 1-2-3» på Manifest Forlag i 2017.

ARNE LARSEN


Ansatt som bøkker (tønnemaker) siden 1986 i Arcus Norway AS, tidligere Vinmonopolet. Tillitsvalgt i NNN Oslo og Akershus. Sitter i landsstyremedlem i NNN. Er engasjert i pensjonsspørsmål og lokal styringsgruppe for pensjon i bedriften

ÅSNE SKJELBRED REFSDAL


Åsne er nestleder i NTL Sentralforvaltningen med frikjøp fra jobben sin i Landbruksdirektoratet. Hun er medlem i landsstyret til NTL. Åsne er leder i Pensjon for alle.

STEIN STUGU


Stein har jobbet som bryggeriarbeider i 30 år, men er nå pensjonist. Han er tidligere konserntillitsvalgt i Orkla i 10 år og har jobbet som rådgiver i De Facto i 15 år. Stein har lang erfaring som pensjonsrådgiver for klubber og foreninger, både i offentlig og privat sektor.

INGER MARIE KLEPPEN GEORGSTAD


Allmennlærer med tillitsverv i Utdanningsdirektoratet Innlandet. Har blant annet arbeidet med pensjonssaker og de politiske sidene ved pensjon i vervet siden høsten 2015.

JAN MØNNESLAND


Samfunnsøkonom, nå pensjonist. jan har tidligere jobbet i Statistisk Sentralbyrå, Finansdepartementet, Norsk institutt for by- og regionforskning og Utdanningsforbundet. Jan er leder av pensjonsutvalget i Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP).

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler.

Godta