Om oss

Om Pensjon for alle

Pensjon for alle - Fagbevegelsens pensjonsnettverk

Nettverket ble stiftet 18. mars 2019.


Pensjon for alle er et nettverk for alle nivåer i fagbevegelsen. Både klubber, foreninger og forbund kan tilslutte seg.


Pensjon for alle er stiftet for å delta i en langsiktig kamp for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger.


Bruk oss

Pensjon for alle er her for dere. Vi kommer gjerne til dere (per i dag digitalt) for å snakke om pensjon og kampen for en rettferdig pensjon. Det kan være på årsmøter, medlemsmøter eller andre sammenhenger dere vil ha faglig påfyll. Vi har jobbet mye med å lage presentasjoner som skal sikre at alle skal forstå pensjon. Vi ønsker også å nå ut til dere når vi har kurs og konferanse.

 


Tilslutning og økonomisk støtte

For å spre informasjon, holde kurs og ha et høyt nivå på pensjonskampen, trenger vi støtte. Vi trenger å vise at det er mange som står sammen med oss i kampen. Vi håper at lag, klubber og foreninger vil støtte oss ved å tilslutte dere og/eller gi økonomisk støtte. 

 

Klubber, foreninger, forbund, LOs lokalorganisasjoner og andre sammenslutninger i fagbevegelsen kan tilslutte seg nettverket, men binder ikke andre deler av egen organisasjon til å delta i nettverket.

 

Tilslutning gir foreningen/klubben/laget rett til en delegat til årsmøtet for Pensjon for alle der plattform, vedtekter og valg diskuteres og vedtas.

 

Økonomisk støtte kan naturligvis gis selv om man ikke slutter seg til. Husk å merke eventuell bevilgning slik at det er tydelig om det er tilslutning og/eller bevilgning. Send oss også en e-post til post@pensjonforalle.no med kontaktinformasjon til organisasjonen.

Plattform og vedtekter

Last ned Pensjon for alles plattform her.

Last ned Pensjon for alles vedtekter her.

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268