Ingen levealdersjustering av utføres alderspensjon

Ingen levealdersjustering av uføres alderspensjon

Pensjon for alle tar på det sterkeste avstand fra regjeringas forslag om å innføre full levealdersjustering av uføres alderspensjon fra folketrygden.


Regjeringa ønsker å fjerne det såkalte skjermingstillegget som i praksis har halvert virkningen av levealdersjusteringen. Argumentet for levealdersjustering har vært at folk må jobbe lenger fordi gjennomsnittlig levealder øker. Arbeidsføre kan til en viss grad kompensere for noe av levealdersjusteringen ved å jobbe lenger. Uføre kan ikke det. Vårt krav er å fjerne all levealdersjustering for uføre.


Alle kan bli uføre. Nesten 4 av 10 forlater arbeidslivet som helt eller delvis ufør. Grunnleggende i vårt velferdssamfunn er at ingen skal tape på å bli syk. Som ufør går du ned til 2/3 av tidligere inntekt i uføretrygd. Før pensjonsreformen fikk du det samme i livsvarig alderspensjon som om du hadde vært i full jobb til 67 år.


Ingen velger uførhet. Likevel skal de uføre få livstidsstraff for sin sykdom eller nedsatte funksjonsevne. Noen er helt eller delvis uføre gjennom hele arbeidslivet, det store antallet uføre blir det i siste del av arbeidslivet. Felles for alle er at ytelsene er knappe og det er på ingen måte rom for ytterligere kutt.


Regjeringas vedtak er både kvinnefiendtlig og arbeiderfiendtlig. Flere kvinner enn menn blir helt eller delvis uføre før ordinær pensjonsalder. Arbeidstakere med fysisk og/ eller psykisk belastende arbeid er overrepresentert blant uføre.


Pensjon for alle oppfordrer fagforeninger, pensjonistorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner til å protestere mot regjeringas forslag. Send inn høringsuttalelser og protester på andre måter. Fagbevegelsen bør vurdere politisk streik mot regjeringas usosiale forslag.

Relevante lenker


Last ned uttalelsen i PDF-format

Ingen leveladersjustering av uføres alderspensjon