Notater

Ny AFP-ordning


LO og NHO har utredet forslag til ny AFP-ordning.


Les Pensjon for alles uttalelse her

Ingen levealdersjustering av uføres alderstrygd


Pensjon for alle tar på det sterkeste avstand fra regjeringas forslag om å innføre full levealdersjustering av uføres alderspensjon fra folketrygden.


Les Pensjon for alles uttalelse her