Støtt oss

Støtt oss

Støtt oss i kampen for en rettferdig og solidarisk pensjon

Pensjon for alle er et nettverk for alle nivåer i fagbevegelsen. Nettverket ble stiftet 18. mars 2019 av tillitsvalgte i privat og offentlig sektor.

 

Pensjonsreformen er en usosial reform som straffer økonomisk dem som av ulike grunner må gi seg i arbeidslivet tidligere, selv om de har jobbet i mange år. De siste årene av yrkeslivet har fått svært stor betydning for størrelsen av pensjonen. AFP har blitt endret fra en tidligpensjon til en tilleggspensjon og mange risikerer å miste AFP om de for eksempel mister jobben før de fyller 62 år. Uføre har fått dårligere rettigheter.

 

Pensjon for alle er stifta for å ta den langsiktige kampen for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger.

 

Pensjonsutvalget for alle

Sommeren 2020 nedsatte regjeringen et pensjonsutvalg som skal evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011. Utvalget skal legge fram en rapport innen 1. mars 2022.  Pensjon for alle følger dette arbeidet tett og har derfor oppretta vårt eget utvalg som skal komme med en egen rapport og bidra til å legge premisser for diskusjonen rundt både det regjeringsoppnevnte utvalgets arbeid og sluttrapport.

 

Ansettelse

Pensjon for alle har beslutta å ansette en organisasjonsmedarbeider for å styrke arbeidet vårt. Folkeopplysning er nødvendig i kampen for rettferdig pensjon. Vi vil at flest mulig skal forstå konsekvensene av pensjonsreformen for å kunne delta og ta stilling til den. Derfor trenger vi å bli mer synlig og det håper vi å få til ved å satse på en som kan jobbe dedikert i Pensjon for alle sammen med resten av styret. Foreløpig har vi midler til en 50 prosent stilling i ett halvt år. 

 

Økonomisk tilslutning

Vi håper at lag, klubber og foreninger vil støtte oss ved å tilslutte dere og/eller gi økonomisk støtte. Vi håper spesielt på ekstra støtte til å kunne forlenge ansettelsen, så vi får et skikkelig krafttak i kampen for en pensjon for alle.

 

Klubber, foreninger, forbund, LOs lokalorganisasjoner og andre sammenslutninger i fagbevegelsen kan tilslutte seg nettverket, men binder ikke andre deler av egen organisasjon til å delta i nettverket.

For å spre informasjon, holde kurs og ha et høyt nivå på pensjonskampen, trenger vi støtte. Vi trenger å vise at det er mange som står sammen med oss i kampen.

 

Tilslutning til nettverket koster minimum kr. 500 pr år. Det gir foreningen/klubben/laget rett til en delegat til årsmøtet for Pensjon for alle der plattform, vedtekter og valg diskuteres og vedtas.

 

Økonomisk støtte kan naturligvis gis selv om man ikke slutter seg til. Husk å merke eventuell bevilgning slik at det er tydelig om det er tilslutning og/eller bevilgning.

 

Bruk oss

Pensjon for alle er her for dere. Vi kommer gjerne til dere for å snakke om pensjon og kampen for en rettferdig pensjon. Det kan være på årsmøter, medlemsmøter eller andre sammenhenger dere vil ha faglig påfyll. Vi har jobbet mye med å lage presentasjoner som skal sikre at alle skal forstå pensjon. Vi ønsker også å nå ut til dere når vi har kurs og konferanse.

 

Relevante lenker

Last ned tilslutningsbrev og ta med til din fagforening, klubb eller forbund