Bli med i nettverket

Bli med i nettverket - gi støtte

Støtt oss i kampen for en rettferdig og solidarisk pensjon

Pensjon for alle er et nettverk for alle nivåer i fagbevegelsen. Nettverket ble stiftet 18. mars 2019 av tillitsvalgte i privat og offentlig sektor.

 

Pensjonsreformen er en usosial reform som straffer økonomisk dem som av ulike grunner må gi seg i arbeidslivet tidligere, selv om de har jobbet i mange år. De siste årene av yrkeslivet har fått svært stor betydning for størrelsen av pensjonen. AFP har blitt endret fra en tidligpensjon til en tilleggspensjon og mange risikerer å miste AFP om de for eksempel mister jobben før de fyller 62 år. Uføre har fått dårligere rettigheter.

 

Pensjon for alle er stifta for å ta den langsiktige kampen for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger.

 

Pensjonsutvalget for alle

Sommeren 2020 nedsatte regjeringen et pensjonsutvalg som skulle evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011. Utvalget la fram sin rapport 16. juni 2022, der foreslo de blant annet å øke pensjonsalderen. Pensjon for alle har fra dag én markert motstand mot dette usosiale forslaget.  


Pensjon for alle satte ned sitt eget pensjonsutvalg høsten 2020, og Pensjonsutvalget for alle vil legge fram sin motrapport høsten 2022.

 

 

Tilslutning og økonomisk støtte

Klubber, foreninger, forbund, LOs lokalorganisasjoner og andre sammenslutninger i fagbevegelsen kan tilslutte seg nettverket, men binder ikke andre deler av egen organisasjon til å delta i nettverket.

For å spre informasjon, holde kurs og ha et høyt nivå på pensjonskampen, trenger vi støtte. Vi trenger å vise at det er mange som står sammen med oss i kampen.


Tilslutning gir foreningen/klubben/laget rett til en delegat til årsmøtet for Pensjon for alle der plattform, vedtekter og valg diskuteres og vedtas.

 

Økonomisk støtte kan naturligvis gis selv om man ikke slutter seg til. Husk å merke eventuell bevilgning slik at det er tydelig om det er tilslutning og/eller bevilgning.

 

Bruk oss

Pensjon for alle er her for dere. Vi kommer gjerne til dere for å snakke om pensjon og kampen for en rettferdig pensjon. Det kan være på årsmøter, medlemsmøter eller andre sammenhenger dere vil ha faglig påfyll. Vi har jobbet mye med å lage presentasjoner som skal sikre at alle skal forstå pensjon. Vi ønsker også å nå ut til dere når vi har kurs og konferanse.

 

Relevante lenker

Last ned tilslutningsbrev og ta med til din fagforening, klubb eller forbund

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268