Årskonferanse 2023

Lenker til presentasjoner fra årskonferansen 2023


Det ble ikke gjort opptak av årskonferansen 2023.

Arne Larsen holdt ikke innledning da han var opptatt med streikestart i egen fagforening.


Ebba Wergelands presentasjon


Jorunn Folkvords presentasjon

Gudrun Høverstads presentasjon


Ragnar Bøe Elgsaas om offentlig AFP og særaldersgrenser

Program for pensjon for alles årskonferanse 2023

Mandag 17. april, 10.00-15.00

10.00: Velkommen og praktisk

 

10.15: Arbeidslinja«det skal lønne seg å jobbe», sier de i departementet og på stortinget. Når alderspensjonen følger arbeidslinja betyr det at de som må gi seg tidlig blir straffet med veldig dårlig pensjon livet ut. Arbeidslinja tar ikke hensyn til jobber som sliter på helsa og kropper som er utslitt, for "det skal lønne seg å jobbe":

Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner, innleder.

                           

11.15: Garantipensjonen er den nye minstepensjonen. Men den garanterer ingenting, og de færreste vet at dette vil bety mindre pensjon til dem som får minst. Jorunn Folkvord, leder i Pensjon for alle, innleder

 

12.15-12.45 Lunsj

 

12.45: AFP – fra tidligpensjon til tilleggspensjon. Hva var bakgrunnen for kravet om AFP på 1980-tallet? Hva har skjedd med AFP etter pensjonsreformen, og hva vil skje framover?  Arne Larsen, konserntillitsvalgt for NNN i Arcus-Gruppen, innleder

 

13.15: Må vi heve pensjonsalderen? Gudrun Høverstad leder i Pensjonsutvalget for alle og Ragnar Bøe Elgsaas fra samfunnspolitisk avdeling i LO innleder til debatt.

 

14.30: Pensjonsstatus – hva skjer med særaldersgrenser, offentlig AFP, m.m. v/ Ragnar Bøe Elgsaas


Årsmøte i Pensjon for alle avholdes 15.00-15.30

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268