Vi sier nei til halvert AFP!

Forslaget til reformert AFP betyr i realiteten at de aller fleste kommer til å få en mye lavere AFP-utbetaling enn tidligere.

Vi har samlet våre ti viktigste argumenter i et eget notat. Les og gjør deg opp din egen mening.