Styre og tilsluttede organisasjoner

Styre og tilsluttede organisasjoner

Styret (forbund, fylke)

Styremedlemmene er valgt som enkeltpersoner.

De er ikke representanter for sine forbund/foreninger/klubber

Styret ble valgt på årsmøtet 8. april 2024.

Jorunn Folkvord, leder (Utdanningsforbundet, Oslo)

Gudrun Høverstad, kasserer (NTL, Oslo)

Eystein Garberg (EL og IT, Trøndelag)

Maria Nilsen Aksberg (Fagforbundet, Innlandet)

Svein Åge Samuelsen (Fellesforbundet, Trøndelag)

Arne Byrkjeflot (Industri Energi, Trøndelag)

Per Ivar Nilsen (Fellesforbundet, Oslo)

Erik Hagen (NNN, Oslo)

Sigurd Tobiassen (Fellesforbundet, Agder)

Arne Larsen (NNN, Oslo)

Erik J. Jørgensen (Fellesforbundet, Trøndelag)

John Thomas Suhr (Handel og Kontor, Oslo)

Trine Hardy (EL og IT, Oslo)

Tina P. Stenkløv (Fagforbundet, Trøndelag)

Morten Svendsen (EL og IT, Oslo)

Andreas Tharaldsen (Parat, Oslo)

Ragnhild Nyeggen (Fellesforbundet, Oslo)

Sissel Norder (NTL Sentralforvaltningen, Vestfold)

Tilsluttede organisasjoner, pr. 11.04.24

Forbund/foreninger/klubber som ønsker å tilslutte seg, sender melding om dette til post@pensjonforalle.no.


Det er ingen minstekontingent, men alle tilsluttede organisasjoner oppfordres til å bidra med årlige bevilgninger.

EL og IT; Agder Elektromontørforening

EL og IT, Bodø Elektrikerforening

EL og IT, distrikt Oslo/Akershus

EL og IT, distrikt Agder

EL og IT, Rana Elektrikerforening

EL og IT, Rogaland

EL og IT, Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag     

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo       

Fagforbundet BSF

Fagforbundet Frisørenes fagforening                    

Fagforbundet Lillehammer

Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening 

Fagforbundet Teater og Scene 

Fagforbundet Teknisk fagforening Trondheim                    

Fagforbundet Tromsø

Fellesforbundet avd. 1

Fellesforbundet avd. 3 Agder fagforening

Fellesforbundet avd. 176

Fellesforbundet avd. 600 Bygningsarbeidernes fagforening

Fellesforbundet Linjebygg

Fellesforbundet Raufoss Jern og Metall

Fellesforbundet Verkstedklubben Aker Verdal

HK Oslo Akershus

Ingeniørvesenets Arbeiderforening Trondheim

LO i Dalane

LO i Horten

LO i Oslo

LO på Røros og Holtålen

LO i Stavanger

LO i Trondheim  

LO i Vest-Oppland    

Lokomotivpersonalets Forening Oslo       

Lokomotivpersonalets Forening Trondheim

Norsk Jernbaneforbund, CargoNet 

Norsk Jernbaneforbund, Elektropersonalet 

Norsk Jernbaneforbund, Verkstedarbeiderforeningen Mantena      

NNN Oslo og Akershus

NNN Vin og brennevinarbeidernes Fellesklubb

NTL NAV Rogaland          

NTL NTNU                       

NTL NVE

NTL Sentralforvaltningen

NTL UiB

NTL UiO                            

NTL UiT  

Skolenes Landsforbund Oslo

Skolenes Landsforbund Trondheim

Utdanningsforbundet Kragerø

Utdanningsforbundet Trøndelag

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268