Årskonferanse 2022

Lenker til opptak og presentasjoner

Opptak av årskonferansen

Se årskonferansen på YouTube


Åsne Skjelbred Refsdal og Jorunn Folkvords innledning

Se den i opptaket fra 18:54

Pensjon før og nå - vi jobber fortsatt for det samme som i 1967


Turid Lilleheies innledning

Se den i opptaket fra 57:02

Prosessen da rammene for pensjonsreformen ble lagt


Eystein Garberg sin innledning

Se den i opptaket fra 2:10:45

Reformert AFP - forklart sånn at du forstår det


Gudrun Høverstad sin innledning

Se den i opptaket fra 3:23:30

Pensjonsutvalget for alle - hvilke løsninger trenger vi?

Forhåndsvisning av alle presentasjonene

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268