Tilslutninger fanemarkering 14. mars

Tilslutninger til fanemarkering mot heving av pensjonsalderen ved Stortinget 14. mars

Tilslutninger pr. 14. mars, kl. 12.00 (alfabetisk etter forbund)

196 tilsluttet så langt, 105 stiller med faner.


LO i Oslo (medarrangør)

Utdanningsforbundet Oslo (medarrangør)

 

LO-lokalorganisasjoner

LO Asker og Bærum

LO i Bergen og omland

LO i Follo

LO i Fredrikstad

LO Grenland

LO i Gudbrandsdal

LO i Hamar og omegn

LO i Horten

LO på Røros og Holtålen

LO i Stavanger og omegn

LO i Sunnhordland

LO i Trondheim og omegn

LO i Tromsø

LO Verdal

LO i Vestoppland

LO på Øvre Romerike


Creo

Creo Oslo

 

EL og IT (foreninger og klubber)

EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet Agder

EL og IT Forbundet Buskerud

EL og IT Forbundet Hedmark og Oppland

EL og IT Forbundet Møre og Romsdal

EL og IT Forbundet Nordland

EL og IT Forbundet Oslo og Akershus

EL og IT Forbundet Rogaland

EL og IT Forbundet Trøndelag

EL og IT Forbundet Vestfold/Telemark

EL og IT Forbundet Vestland

Agder Elektromontørforening

Bodø Elektrikerforening

Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus

Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

EL og IT Vesterålen

Elektroarbeidernes Fagforening Vestland

Elektroarbeidernes Fagforening Østfold

Elektrisitetsverkets Arbeiderforening

Energiforeningen Agder

E-verkenes fagforening Vestland

Heismontørenes Fagforening

IKT Bransjens Fagforening

Lofoten EL og IT Forening

Mosjøen Elektrikerforening

Print og Kopibransjens Fagforening

Rana Elektrikerforening

Rogaland Elektromontørforening

Rogaland Energiforening

Tele&IT Ansattes Fagforening Trøndelag

Klubben Alpha elektro

Elektromontørklubben Caverion Oslo

Caverion Montørklubb Trondheim

Caverionklubben Stavanger

Montørklubben Caverion Gjøvik

Montørklubben El-Team AS Vesterålen

Montørklubben OneCo Elektro Sør-Vest

Teliaklubben

EDA Elektro Data Romerike AS Montørklubb

El og IT avdeling Oneco Networks Oslo og Akershus

EL og IT klubben Sykehuspartner HF

Trøndelag energiforening


Fagforbundet (foreninger og klubber)

Fagforbundet avd 054 - Asker

Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening Trondheim

Fagforbundet Fredrikstad

Fagforbundet Gjøvik avd 035

Fagforbundet Helse Bergen

Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo

Fagforbundet Indre Smaalenene

Fagforbundet Lillehammer

Fagforbundet Nittedal

Fagforbundet Nordre Land

Fagforbundet Orkland avd. 313

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Fagforbundet Sel avd. 145

Fagforbundet Stord/Fitjar

Fagforbundet Teater og Scene

Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim

Fagforbundet Tromsø

Fagforbundet Trondheim avd. 069

Fagforbundet Vestre Toten

Fagforbundet Østre Toten

Frisørenes Fagforening

Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Vann- og avløpsetatens klubb avd. 6


Fellesforbundet (foreninger og klubber)

Fellesforbundet avd. 1 Oslo - Akershus 

Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening

Fellesforbundet avd. 3 Agder Fagforening

Fellesforbundet avd. 4 Oslo Transportarbeiderforening

Fellesforbundet avd. 5

Fellesforbundet avd. 7 Vestfold

Fellesforbundet avd. 10 

Fellesforbundet avd. Vestnorsk Transportarbeiderforening

Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening

Fellesforbundet avd. 23 Raufoss Jern og Metall

Fellesforbundet avd. 25,Stavanger & omegn

Fellesforbundet avd. 50 Vestfold Nord

Fellesforbundet avd. 54 Gjøvik Jern og Metall

Fellesforbundet avd. 57 Nord Rogaland

Fellesforbundet avd. 74 Nord-Hålogaland

Fellesforbundet avd 108 Innherred fagforening

Fellesforbundet avd. 118 Hardanger Sunnhordland

Fellesforbundet avd. 185 Flyarbeidernes forening

Fellesforbundet avd. 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv

Fellesforbundet avd. 600 Bygningsarbeidernes fagforening

Fellesforbundet avd. 601 Tømrer og Byggfagforeningen

Fellesforbundet avd. 670

Fellesforbundet avd. 678 Hunton arbeiderforening

Fellesforbundet avd. 724 Wallboard Fagforening

Fellesforbundet avd. 747 Unionen fagforening

Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes forening

Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Fellesforbundet avd. 850 Oslo grafiske fagforening

Bedriftsklubben Leirvik, avd. 118 Hardanger Sunnhordaland

Bedriftsklubben Overhalla Betongbygg avd. Verdal

Bedriftsklubb ved Wärtsilä Norway

Furnes Jern og Metall

Klubben i JM Norge AS

Rambergklubben avd. Langhus

Ramberg avd. 6 Sande

Schenkerklubben Alnabru

Schenkerklubben Ålesund

Støperiklubben Jøtul

Verkstedklubben Aker Verdal

Verkstad klubben Servogear AS


FO

FO Vestfold og Telemark

FO Trondheim kommune


Handel og kontor (foreninger og klubber)

Oslo-Akershus Handel og Kontor

Trøndelag Handel og Kontor avdeling 1

HK-klubben IKEA Furuset

 

IE/FLT (foreninger og klubber)

FLT avd. 043 Sandefjord

Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening

Tysfjord Arbeidsmannsforening


Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 2 Oslo og Akershus

 

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund

Trøndelag friomsorgsforening


Norsk Jernbaneforbund (foreninger og klubber)

Busspersonalet Trøndelag avd 64.

CargoNet Personalforening Nord

CargoNet Personalforening Sør

Cargonet Personalforening Vest

Cargo Landsrådet

Elektropersonalets forening

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening Oslo

Statsbanenes Verkstedforening Trondheim


Norsk Lokomotivførerforbund (foreninger og klubber)

Lokomotivpersonalets Forening Oslo

Lokomotivpersonalets Forening Oslo, Klubb Vy


NNN (foreninger og klubber)

NNN Oslo og Akershus

NNN avd. 8 Troms

NNN avd. 09 Hordaland

NNN avd. 10 Trøndelag

NNN avd. 26 Hedmark

NNN avd. 27 Nord-Trøndelag

Fellesklubben i Ringnes

Freiaklubben

NNN i Arcus Norway AS

NNN i Vectura AS

NNN klubben Hoff Sundnes Brenneri

NNN TINE Verdal


Tine klubben Oslo


Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Oslo

Norsk Sykepleierforbund Trøndelag

Norsk Sykepleierforbund Viken


NTL (foreninger og landsforeninger)

NTL Domkirkearbeiderne

NTL NAV

NTL NTNU

NTL NVE

NTL OsloMet

NTL Sentralforvaltningen

NTL Studentsamskipnadene

NTL Universitetet i Oslo

NTL UiT Norges arktiske universitet


Skolenes Landsforbund

Skolenes Landsforbund Akershus

Skolenes Landsforbund Oslo

Skolenes Landsforbund Buskerud

Skolenes Landsforbund Trondheim

Skolenes Landsforbund Trøndelag

SL-klubben på Trondheim katedralskole

 

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet Akershus

Utdanningsforbundet Asker

Utdanningsforbundet Bergen

Utdanningsforbundet Bærum

Utdanningsforbundet Fredrikstad

Utdanningsforbundet Herøy (Møre og Romsdal)

Utdanningsforbundet Inderøy

Utdanningsforbundet Innlandet

Utdanningsforbundet Kragerø

Utdanningsforbundet Lillestrøm

Utdanningsforbundet Melhus

Utdanningsforbundet Nes

Utdanningsforbundet Nittedal

Utdanningsforbundet Nordre Follo

Utdanningsforbundet Trondheim

Utdanningsforbundet Trøndelag

Utdanningsforbundet Ullensaker

Utdanningsforbundet Verdal

Utdanningsforbundet Østfold


Markeringen støttes også av

AAP-aksjonen

KvinnefrontenTilbake til hovedsiden om aksjonsdagen.

 

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268