Uttalelser

Uttalelser

Pensjon for alle kommer med uttalelser om ulike aktuelle pensjonsspørsmål. Vi legger alle ut uttalelsene her.

Pensjon for alle støtter streiken i kultursektoren

24. september, 2021

Om levealdersjustering av uføres alderspensjon

24. september, 2021

Ingen levealdersjustering av uføres alderspensjon.

5. mai 2021

AFP skal sørge for at arbeidsfolk får en verdig aldersdom, ikke være et rekruteringstiltak for LO.

Om forslag til ny AFP

5. oktober, 2021

Reformert AFP gir dårligere pensjon!

Om forslag til ny AFP

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268