Om Pensjon for alle

Om Pensjon for alle

Pensjon for alle - Fagbevegelsens pensjonsnettverk

Nettverket ble stiftet 18. mars 2019.

Pensjon for alle er et nettverk for alle nivåer i fagbevegelsen. Både klubber, foreninger og forbund kan tilslutte seg.


Pensjon for alle er stiftet for å delta i en langsiktig kamp for en rettferdig, trygg og solidarisk pensjon. Alle skal sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet. Uføres trygder og pensjoner må sikres. Disse målene kan bare sikres gjennom velferdsstaten og kollektive ordninger.


Bruk oss

Pensjon for alle er her for dere. Vi kommer gjerne til dere (per i dag digitalt) for å snakke om pensjon og kampen for en rettferdig pensjon. Det kan være på årsmøter, medlemsmøter eller andre sammenhenger dere vil ha faglig påfyll. Vi har jobbet mye med å lage presentasjoner som skal sikre at alle skal forstå pensjon. Vi ønsker også å nå ut til dere når vi har kurs og konferanse.

 


Tilslutning og økonomisk støtte

For å spre informasjon, holde kurs og ha et høyt nivå på pensjonskampen, trenger vi støtte. Vi trenger å vise at det er mange som står sammen med oss i kampen. Vi håper at lag, klubber og foreninger vil støtte oss ved å tilslutte dere og/eller gi økonomisk støtte. 

 

Klubber, foreninger, forbund, LOs lokalorganisasjoner og andre sammenslutninger i fagbevegelsen kan tilslutte seg nettverket, men binder ikke andre deler av egen organisasjon til å delta i nettverket.

 

Tilslutning koster minimum kr. 500 pr år. Det gir foreningen/klubben/laget rett til en delegat til årsmøtet for Pensjon for alle der plattform, vedtekter og valg diskuteres og vedtas.

 

Økonomisk støtte kan naturligvis gis selv om man ikke slutter seg til. Husk å merke eventuell bevilgning slik at det er tydelig om det er tilslutning og/eller bevilgning. Send oss også en e-post til post@pensjonforalle.no med kontaktinformasjon til organisasjonen.

Plattform og vedtekter


Last ned Pensjon for alles plattform her

Last ned Pensjon for alles vedtekter her

Styrets sammensetning


Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Sentralforvaltningen (LEDER)

Jorunn Folkvord, Utdanningsforbundet Oslo

Eystein Garberg, Elektroarbeidernes fagforeningen Trøndelag

Svein Åge Samuelsen, Fellesforbundet

Arne Byrkjeflot, Trondhjems kjemiske industriarbeiderforbund

Erik Hagen, NNN (Arcus)

Erik Johansen Jørgensen, Fagforbundet Tromsø

Eirik Hagen, Norsk Jernbaneforbund (Cargonet)

Per Ivar Nilsen, Fellesforbundet, avd. 1

Maria Nilsen Aksberg, Fagforbundet Vestre Toten

Gudrun Høverstad, NTL NVE

Glenn Noss, Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Kai Nilsen, Utdanningsforbundet, Trøndelag

Bjørn Willumsen, Fagforbundet Tromsø

Tilsluttede organisasjoner

CargoNet, Norsk jernbaneforbund

EL og IT distrikt Oslo/Akershus

EL og IT Rogaland

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag  

Elektropersonalet, Norsk jerbaneforbund            

Fagforbundet BSF                     

Fagforbundet Lillehammer

Fagforbundet OSA                       

Fagforbundet Tromsø

Fellesforbundet avd. 1

Fellesforbundet Linjebygg

HK Oslo Akershus

Ingeniørvesenets Arbeiderforening Trondheim

LO i Oslo

LO i Trondheim      

Lokpersonalets Forening Oslo       

Lokpersonalets Forening Trondheim           

NNN Oslo og Akershus

NTL NAV

NTL NAV Rogaland          

NTL NTNU:                        

NTL NVE

NTL Sentralforvaltningen

NTL UiB

NTL UiO                            

NTL UiT   

Raufoss Jern og Metall

Skolenes Landsforbund Oslo

Utdanningsforbundet Kongsberg

Utdanningsforbundet Trøndelag

Verkstedarbeiderforeningen Mantena