Årskonferanse 2019

Lenker til presentasjonene

Ebba Wergelands presentasjon

Hvor kom folketrygda fra? Og hvor har den tatt veien?


Åsne Skjelbred Refsdals presentasjon

Levealdersjusteringa - en usosial løsning...


Eystein Garbergs presentasjon

Rettferdig AFP på 1-2-3


Jorunn Folkvords presentasjon

Uføretrygd - det gjelder oss alle, ikke "noen andre"


Forhåndsvisning av presentasjonene

Ebba Wergeland sin presentasjon

Åsne Skjelbred Refsdal sin presentasjon

Eystein Garberg sin presentasjon

Jorunn Folkvord sin presentasjon

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268