Kommende arrangementer

Hva skjer med AFP?

Konferanse mandag 4. desember

Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo

AFP i privat sektor har vært et hett tema denne høsten. Fellesforbundets landsmøte har vedtatt at de ikke vil forslaget om reformert AFP, og debatten går i flere andre forbund.

AFP i offentlig sektor skal tilpasses AFP i privat sektor, men hvilken AFP er det?


Pensjon for alle avholder en skolerings- og debattkonferanse 


Vi lover som vanlig:


- lærerike og tydelige innledninger
- aktuell og oppdatert informasjon
- mulighet for gode diskusjoner og bygging av nettverk

10.00-12.30

AFP – hva nå? Hvorfor er reformert AFP feil vei å gå? Hva er alternativene etter Fellesforbundets landsmøte? Hvordan kan vi tette hullene i dagens AFP?

Eystein Garberg, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

 

Korte innspill fra flere tillitsvalgte, bl.a. John Thomas Suhr fra Oslo-Akershus HK

 

Debatt

 

12.30-13.00 Lunsj

 

13.00-16.00

Kan privat AFP lære av offentlig AFP? AFP i offentlig sektor skal tilpasses AFP i privat sektor. Hva innebærer dette når privat AFP foreløpig står uforandret?

Jorunn Folkvord, leder i Pensjon for alle

 

Regjeringa vil heve pensjonsalderen. Dette møter motstand i store deler av fagbevegelsen. Vi ser på hva forslaget vil bety i praksis.

Innleder: Gudrun Høverstad, leder NTL NVE

 

Høyere aldersgrense på bekostning av arbeidernes helse. Flere leveår betyr ikke flere år som arbeidsfør for de som har de tyngste jobbene.

Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner

 

Konferansen er åpen for alle og gratis.


Det serveres en enkel lunsj (kostnadsfritt).


Påmelding gjøres her:https://forms.gle/SyPNi8UUNAzT2QF36


Spørsmål? post@pensjonforalle.no

Hvis du vil arrangere et seminar, kurs eller møte om pensjon og vil ha innleder fra Pensjon for alle, send e-post til post@pensjonforalle.no.

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268