Kommende arrangementer

Klikk her for å lese utvalgte

tekster fra raporten.

Følg presentasjonen av rapporten direkte på YouTube: 

Pensjon for alle presenterer sin alternative pensjonsrapport, laget av Pensjonsutvalget for alle.


Når:

Tirsdag 6. september, kl. 10.00-13.00


Hvor:

Oslo-Akershus Handel og Kontor

Youngstorget 2 B. 3. etasje.

Inngang i folketeaterpassasjen rett bak fiskebutikken.


Presentasjonen sendes også direkte på YouTube.

Opptak blir lagt ut samme dag.

Program:

Konfransier: Åsne Refsdal, NTL


10.00: 

Velkommen

Om Pensjon for alles pensjonsrapport - arbeid, innhold og målsetning

Gudrun Høverstad, leder For Pensjon for alles utvalg


Høyere pensjonsalder og lavere minstepensjon – dette er ikke en forbedring

Jorunn Folkvord, leder i Pensjon for alle


Våre medlemmer rammes av dette

John Thomas Suhr, leder HK Oslo og Akershus


Pause


11.00:

Vi trenger en mer rettferdig pensjon - Pensjon for alles forslag til endringer

Stein Stugu, tidl. rådgiver for De Facto og medlem av utvalget

Mulighet for spørsmål/korte kommentarer


Pause


12.00:

At vi lever lenger betyr ikke at arbeidslivet vil ha oss

Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner (pensjonert) og medlem av utvalget

Mulighet for spørsmål/korte kommentarerAvslutning 12.45, med mulighet for spørsmål i etterkant.

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268