Årskonferanse 2021

Lenker til opptak og presentasjoner

Opptak av årskonferansen

Kommer


Ebba Wergeland og Jorunn Folkvords foredrag

10 år med pensjonsreform


Erik J. Jørgensens foredrag

Særaldersgrenser på 1 - 2 - 3

Notater til foredrag særaldersgrense på 1 - 2 - 3


Ragnar Bøe Elgsaas foredrag

Siste nytt på pensjonsfronten

Forhåndsvisning av alle presentasjonene


Programmet for årskonferanse 2021


10.00: Åpning v/leder i Pensjon for alle, Åsne Skjelbred Refsdal

         

10.10: Ti år med pensjonsreformen v/Ebba Wergeland og Jorunn Folkvord

         

11.00: Pause

         

11.10: Det er oss det handler om! Anna Lund Bjørnsen, leder Oslo Brannkorpsforening

         

11.20: Status for arbeidet i Pensjonsutvalget for alle ved Gudrun Høverstad

         

11.30-12.10: Lunsj

     

12.10: Særaldersgrenser på 1-2-3 v/Erik J. Jørgensen


12.50: Pause


13.00:  Siste nytt på pensjonsfronten v/ Ragnar Bøe Elgsaas, spesialrådgiver i LO

              - ny AFP

              - status særaldersgrense

              - uføre i offentlig tjenestepensjon


13.50: Avslutning v/Åsne Skjelbred Refsdal

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268