Pensjon for alle støtter streiken i kultursektoren

Pensjon for alle støtter streiken i kultursektoren

Dere streiker for svært mange

 

Det var fagbevegelsen som kjempet gjennom hybridpensjon som et alternativ til innskuddspensjon. Rett og slett fordi innskuddspensjon ikke kan være en varig løsning for medlemmenes pensjon.

 

Det er merkelig at samtidig som vi skal jobbe lenger, med den begrunnelse at levealderen øker, så stanser utbetaling fra innskuddspensjon ved 77 eller 82 år. Vi har tenkt å ha et godt liv også etter det.

 

Det er like merkelig at vi kan ha en pensjonsordning som gir mindre pensjon utbetalt til kvinner enn til menn. Det er også å undres over at all risiko skal ligge på arbeidstakernes skuldre. Hybridpensjon fordeler risikoen.

 

Arbeidsgiverne har ikke en gang økonomiske argumenter. Det er svært lite som skiller økonomisk mellom en innskuddspensjon og en hybridpensjon.

 

Spekters vedtak mot hybridpensjon er ideologisk. Er virkelig medlemsbedriftene i Spekter enig i at deres ansatte ikke skal ha en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon, der også arbeidsgiver tar litt av risikoen?

 

Hvorfor tar ikke lederne i kulturbransjen, som nå rammes av en streik for krav som så åpenbart er rettferdige, til orde mot Spekters kvinnefiendtlige ideologi?

 

De streikende står nå først i kampen for den pensjonsordningen som burde erstattet innskuddspensjon over alt.

 

Relevante lenker

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268