Årskonferanse 2020

Lenker til opptak og presentasjoner

Opptak av årskonferansen

Pensjon for alle - årskonferanse 2020


Eystein Garberg sin presentasjon

Rettferdig pensjon på 1-2-3


Jorunn Folkvord sin presentasjon

Offentlig sektor: Fra trygghet for alle til muligheter for de få


Ragnar Bøe Elgsaas sin presentasjon

Status særaldersgrenser, AFP og pensjon fra første krone


Gudrun Høverstad sin presentasjon

Pensjonsutvalget for alle

Forhåndsvisning av alle presentasjoner

Eystein Garberg sin presentasjon

Jorunn Folkvord sin presentasjon

Ragnar Bøe Elgsaas sin presentasjon

Gudrun Høverstad sin presentasjon

Program for årskonferansen 2020

Kontonummer:

1813 10 89623


Organisasjonsnummer:

922 644 268